Lekcja 1, Temat 1
W trakcie

W jaki sposób określa się czy dany towar jest niebezpieczny?

18 czerwca 2024

Producent towaru.

Laboratorium dokonuje badania towaru i określa jego właściwości charakterystyczne.

Na podstawie wyników badania i cech charakterystycznych, określane jest zagrożenie dominujące. W wyniku porównania z kryteriami klasyfikacyjnymi zawartymi w ADR towar zostaje zaklasyfikowany do danej klasy.