Lekcja 1, Temat 1
W trakcie

Lista aktów prawnych międzynarodowych

18 czerwca 2024
  • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR
  • Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów
  • Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych