Lekcja 1, Temat 1
W trakcie

Klasy towarów niebezpiecznych

18 czerwca 2024

Zgodnie z ADR, rozróżnia się 13 następujących klas towarów niebezpiecznych:

Numer klasy

Nazwa klasy

Numer i symbol nalepki

Klasa 1

Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi

Klasa 2

Gazy

Klasa 3

Materiały zapalne ciekłe

Klasa 4.1

Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujjące i materiały wybuchowe odczulone stałe

Klasa 4.2

Materiały podatne na samozapalenie

Klasa 4.3

Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 5.1

Materiały utleniające

Klasa 5.2

Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1

Materiały trujące

Klasa 6.2

Materiały zakaźne

Klasa 7

Materiały promieniotwórcze

Klasa 8

Materiały żrące

Klasa 9

Różne materiały i przedmioty niebezpieczne