Lekcja 1, Temat 1
W trakcie

Klasa 9

18 czerwca 2024

Klasa 9 obejmuje materiały i przedmioty, które podczas przewozu stwarzają zagrożenie inne niż materiały pozostałych klas.

Inaczej mówiąc klasa 9 stanowi niejako worek pozostałych materiałów, które stwarzają zagrożenia ale nie zostały zaklasyfikowane do klas od 1 do 8.