Lekcja 1, Temat 1
W trakcie

Klasa 9 ciąg dalszy

18 czerwca 2024

Materiały i urządzenia, które, w razie pożaru, mogą tworzyć dioksyny, np. UN 2315 BIFENYLE POLICHLOROWANE CIEKŁE; w tej grupie materiałów znajdują się m.in. polichlorowane bifenyle (PCB), i terfenyle (PCT).