Lekcja 1, Temat 1
W trakcie

Klasa 9 ciąg dalszy

18 czerwca 2024

W klasie tej znajdują się także materiały, które wdychane w postaci drobnego pyłu mogą zagrażać zdrowiu np. Azbest amfibolowy.