Lekcja 1, Temat 1
W trakcie

Grupa pakowania

18 czerwca 2024

Grupa pakowania określa natężenie zagrożenia dominującego

Ważne!!! Materiałów klas 1, 2, 5.2, 6.2, 7 oraz samoreaktywnych klasy 4.1 nie zalicza się do Grup Pakowania.

Przedmioty również nie są zaliczane do Grupy Pakowania.