Baza testów kurs podstawowy

· 27 maja 2022

Każdy test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest poprawna).

Czas na rozwiązanie testu to 60 minut.

Do zaliczenia testu wymagane jest poprawne udzielenie na najmniej 20 pytań. 

Uwaga!!! Pytania zawarte w teście są przykładowymi pytaniami i nie stanowią bazy pytań na egzaminie po kursie podstawowym. 

Zobacz kurs

Kurs Includes

  • 5 Testy